• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutrality มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutrality มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ


กฟผ. ต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ Triple S เดินหน้าประเทศไทย สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 


วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมพันธ์สื่อมวลชนขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2566 นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานพร้อมให้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โครงการพัฒนาตามแผน PDP2018 (Rev. 1) การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านกลยุทธ์ 'Triple S' เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 โดยมีนายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี


นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฟผ. ได้ตั้งเป้าหมายนำองค์การและประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ‘EGAT Carbon Neutrality’ ผ่านกลยุทธ์ ‘Triple S’ คือ Sources Transformation การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ในพื้นที่เขื่อนของ กฟผ. รวม 16 โครงการทั่วประเทศ กำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1)  โครงการปรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นและทันสมัยรองรับพลังงานหมุนเวียน โครงการศึกษาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในอนาคต  Sink Co-Creation เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนศึกษาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ Support Measures Mechanism ดำเนินโครงการสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการห้องเรียนสีเขียว และการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 


ด้านนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวเสริมว่า โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปีนี้ เป็นโครงการแห่งที่ 2 ของ กฟผ. และเป็นโครงการแรกที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในรูปแบบผสมผสานจากพลังงาน 3 แหล่ง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำในเขื่อน เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวัน พลังน้ำจากเขื่อน เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ซึ่งแหล่งพลังงานทั้ง 3 นี้ จะช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น 


การจัดกิจกรรม ‘สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมพันธ์สื่อมวลชนขอนแก่น’ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นโอกาสอันดีในการให้ข้อมูลและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว  สื่อมวลชนยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon Neutrality ผ่านการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสำคัญในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงและปริมณฑลที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า ร่วมผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและของโลก ตั้งแต่แสงแรกแห่งสยามสู่นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถบัส EV และเรือ EV ของกฟผ. ตลอดจนร่วมปลูกต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ ‘Triple S’ ของ กฟผ. 


รายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น: