• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานีตำรวจภูธร อ.บ้านไผ่ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท ภัทรพรพล จำกัด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สถานีตำรวจภูธร อ.บ้านไผ่ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท ภัทรพรพล จำกัด


     วันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. บริษัท ภัทรพรพล จำกัด ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. วิชัย ทองคำ สถานีตำรวจภูธร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเข้ามามอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณบริษัท ภัทรพรพล จำกัด สาขาบ้านไผ่ ที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด EAGLE EYE CENTER ของสถานีตำรวจภูธร อ.บ้านไผ่ โดยมีคุณนำพล ดารา ผู้บริหาร และคณะหัวหน้างาน บริษัท ภัทรพรพล จำกัด ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ ทางบริษัท ภัทรพรพล จำกัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้มีมาตรการระบบคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่ารงเต็มระบบ มีการวัดอุณหภูมิพนักงานทุกท่านก่อนเข้าปฏิบัติงาน และเตรียมเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้บริเวณจุดคัดกรองหน้าบริษัท และพนักงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield ทุกครั้งในเวลาปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น