• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

สกร.ขอนแก่น!!จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สกร.ขอนแก่น!!จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน


สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการ  ส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สกร. อำเภอทั้ง 26 แห่ง และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอนแก่น!!พร้อมจัด “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น” ประจำปี 2567

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!พร้อมจัด “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น” ประจำปี 2567


     วันที่ 21 มี.ค.2567 เวลา 16.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น, งานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และงานบุญสมมาบูชาพระลับและมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอีสาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเมืองขอนแก่น และนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอใน จ.ขอนแก่น หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ-เอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ เฮือนโบราณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีการแสดงรำโขน การฟ้อนรำ การเต้นประกอบเพลง และการละเล่นต่างๆ ให้ชมตลอดงานแถลงข่าวด้วย


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ที่มาด้วยประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณถือเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองศกใหม่หรือปีใหม่ของคนไทย เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุม ชนบ้านใกล้เรือนเคียง มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป การใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ จากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ เมืองคาซาเน สาธารณรัฐบอตสวานา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการส่งเสริม สืบสาน และกำหนดมาตรการขับเคลื่อนแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ระดับชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน อันบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีจุดร่วมกัน เพียงหนึ่งเดียว ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและประเทศ ประเทศไทยจึงกำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณถนนราชดำนเนินกลาง และท้องสนามหลวง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด”


ด้าน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลงานประเพณีในประเทศไทย ที่เป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ และกำหนดจัดขบวนรถสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย(จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย ชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานสงกรานต์ในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว, งานทรงน้ำสมมา วันทาพระลับ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง, งานประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ บริเวณบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2567 ณ บ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


โดยกิจกรรมประกอบด้วย จัดพิธีเปิดงานในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระธาตุขามแก่น (องค์จำลอง), พิธีสรงน้ำพระสงฆ์มหาเถรานุ เถระ และการแสดงศิลปวัฒน ธรรม เป็นต้น ส่วนขบวนแห่สงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 อัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนที่ 2 ตำนานนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขบวนที่ 3 ขบวนหุ่นเชียง ยืน,ขบวนกลองยาว ขบวนที่ 4 ขบวนแห่น้ำดอกไม้(จาก 26 อำเภอ) ขบวนที่ 5 ขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์รำวงเริงสงกรานต์ 4 ภาษา มีการประกวดต้นดอกไม้วันที่ 12 เมษายน 2567 มีประชาชนในพื้นที่นำต้นดอกไม้ จำนวน 198 ต้นจากทุกพื้นที่ในจังหวัดมาแสดงตลอดการจัดงาน และกำหนดประกวดต้นดอกไม้ มีการประกวดตบประทาย(ก่อเจดีย์ทราย) ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ทุกอำเภอร่วมกิจกรรมตบประทาย(ก่อเจดีย์ทราย)


ส่วนนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่า ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 15 เมษายน 2567 พบกับนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2023 และรองมิสยูนิเวิร์ส 2023 มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นหมอลำ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอทุกอำเภอในทุกวัน และการแสดงศิปลวัฒนธรรมหมอลำ อาทิ เช่น วันที่ 12 เมษายน 2567 การแสดงจากศิลปินวง “อรดีแบรนด์” วันที่ 13 เมษายน 2567 การแสดงจากศิลปินหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ อาทิ ท๊อป นรากร, ต้าวหยอง, แต้ว สุกัญญา, ท๊อป ธนาชัย วันที่ 14 เมษายน 2567 การแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และการแสดงแสง สี เสียง มีกิจกรรมเสริมสิริมงคลอุโมงค์ดอกคูน ยาวกว่า 40 เมตร ภายใต้แนวคิด “มนต์ธารา ศรัทธาสายมู” มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย เช่น ตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น การจำหน่ายสินค้า ณ เฮือนโบราณ, การจำหน่ายคาราวานสินค้า เป็นต้น


“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้มาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ขอนแก่น เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเป็นการเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในที่สุด.


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย   


    สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และพันธมิตร สร้างมิติใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ Music Marketing กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกจังหวัดขอนแก่นนำร่องแดนอีสานจัดกิจกรรม V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย 
๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น


สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กำหนดจัดกิจกรรม V Change the World Concert Project คอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ...ฉุดไม่อยู่...ตอน นูโว  ร่าเริงเต็มที่...ดีต่อโลก...เลย ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดคอนเสิร์ตและเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เชื่อมโยง และสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ของ กลุ่ม Baby Boomer, Generation X และ Generation Y กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตามแนวคิดของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) “สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก” ขณะเดียวกันกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้รูปแบบ Carbon Neutral Concert ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก การจัดงานและมีการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่กิจกรรมคอนเสิร์ตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่าน Application : ZERO CARBON ที่พัฒนาโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยรูปแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้  มีการออกแบบจากแนวคิด “ลดพลังงาน ลดทรัพยากร ลดขยะและของเสีย” เลือกใช้และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมการเดินทางมาชมคอนเสิร์ตและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้


โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย             จัดโปรแกรมท่องเที่ยว “ปู๊น ปู๊น...ขอนแก่นเที่ยวนี้ แฮ็ปปี้มหาสาร” โดยนำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถไฟตู้นอน รถไฟด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา” และนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายชาวอีสานเที่ยวอีสานโดยบริษัทนำเที่ยวสมาชิกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) นำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวตามเส้นทาง  Happy Model ซึ่งเป็นรายการนำเที่ยวของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม และความพิเศษของเส้นทางรถไฟครั้งนี้ นักท่องเที่ยวและชาวขอนแก่นจะได้เข้าร่วมพิธีสักการะเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร และในช่วงเย็นจะเข้าชมคอนเสิร์ตพบกับ ศิลปิน “นูโว” ประกอบด้วยคุณ ก้อง จอห์น โจ และสมาชิกวงนูโว พร้อมแขกรับเชิญ ได้แก่ คุณแต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์ คุณป้อม ออโต้บาห์น และคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส

ทั้งนี้ บริษัท วินวินสมาย จำกัด สาขาขอนแก่น ตัวแทน กลุ่ม Esan Travel Biz ผู้ริเริ่มโครงการและผู้จัดงาน ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเข้าร่วม “กิจกรรมดูดซับฝุ่น PM ๒.๕ และมลพิษทางอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดขอนแก่น” ด้วยการร่วมเพาะกล้าพันธุ์ไม้กินได้ บริเวณหน้างาน จำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อนำมาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายหลังการจัดงาน โดยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำมารับประทานได้ในเส้นทางถนนรอง โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ปลูกจะเป็นผู้ดูแลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญชวนผู้ชมคอนเสิร์ตเข้าร่วมกิจกรรม CSR รักษ์โลก “ปลูกต้นคูน” ดอกไม้ประจำจังหวัดร่วมกับศิลปินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น ต้นคูนนี้จะได้รับการดูแลให้เป็นต้นไม้แห่งความยั่งยืนด้วยการบำรุงรักษาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมใจดูแลต้นไม้ของศิลปินแต่ละท่านให้เจริญเติบโตและหยั่งรากแข็งแรงสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คุณจอห์น (นูโว) รัตนเวโรจน์ หนึ่งในศิลปินหลักของงานนี้ ผู้ริเริ่มการสร้างเสียงดนตรีในรูปแบบ Silent Music ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “Sounds of Earth” (SOE) จะมาร่วมเป็น  อีกหนึ่งกระบอกเสียงในการบอกต่อเรื่อง “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้ผู้คนออกเดินทางไปพักผ่อนท่ามกลางเสียงเพลงและธรรมชาติที่มีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม 


กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางดนตรีเท่านั้น แต่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่วางแผนให้เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นการเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านบริการทุกภาคส่วนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันผลักดันกิจกรรมรักษ์โลกและสร้างความสุขจากเสียงเพลง สำหรับราคาบัตรคอนเสิร์ตเริ่มต้นที่นั่งละ ๑,๐๐๐, ๑,๕๐๐, ๒,๕๐๐, ๓,๕๐๐ บาท และที่นั่งพิเศษราคา ๕,๐๐๐ บาท (เพียง ๓๐ ที่นั่ง) ทุกที่นั่งผู้เข้าชมคอนเสิร์ตมีส่วนร่วมชดเชยคาร์บอนเครดิต (การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า โครงการพลังงานทดแทน โครงการพลังงานชีวมวล เป็นต้น) ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายบัตรผ่าน www.allticket.com และ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ESAN TRAVEL BIZ: @esantravelbiz เพจ Facebook: V Change Concert : NUVO โทร. ๐๖๓ ๑๕๑ ๕๘๘๕, ๐๘๖ ๓๖๖ ๙๗๐๘

รายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ป่าน วงวีทรีโอ ผุดธุรกิจเพื่อสุขภาพ “Wenzel Organic Farm Khao Yai” แลนด์มาร์กสุขภาพดี๊ดีแห่งใหม่ของเขาใหญ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ป่าน วงวีทรีโอ ผุดธุรกิจเพื่อสุขภาพ “Wenzel Organic Farm Khao Yai” แลนด์มาร์กสุขภาพดี๊ดีแห่งใหม่ของเขาใหญ่

 

     คุณกัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์ หรือ ป่าน วงวีทรีโอ  หนึ่งในเจ้าของธุรกิจโรงเรียนวีมุส แตกไลน์ธุรกิจเพื่อสุขภาพออแกนิคแบบยั่งยืน  นำที่ดินครอบครัว 9 ไร่ ในเขาใหญ่ เนรมิตเป็นฟาร์ม ภายใต้ชื่อ Wenzel Organic Farm Khao Yai   เกิดจาแรงบันดาลใจของป่านและสามี (แชมป์ - นพพล ชยานุวัฒน์) ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด  จึงเกิดไอเดียเมื่อเราใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งสามีป่านเป็นหัวเรือใหญ่ลงแรง ศึกษาองค์ความรู้ด้านการปลูกอย่างจริงจังและนำโนฮาวน์มาใช้ให้เหมาะสมในการปลูกแต่ละฤดูบริเวณที่ดินเขาใหญ่  ต้องการให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพจริงๆค่ะ


จุดเริ่มต้นเล็กๆของเราสองคน  จากการปลูกถั่วงอก ปลูกผักง่ายๆ  รวมระยะเวลากว่า 4 ปี และวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ต่อยอดด้วยการยกระดับถมดินขึ้นเพื่อทำเป็นร้านอาหารรองรับในฟาร์ม และเปิดโซนใหม่ AI fresco Dining Experience ซึ่งลูกค้าที่มาใช้เป็นบริการเป็นกลุ่มครอบครัว หรือคู่รัก ที่ชื่นชอบวิถีธรรมชาติ อาหารที่ไม่ปรุงแต่ง โต๊ะอาหารอยู่ท่ามกลางฟาร์มผัก ได้บรรยากาศที่สุด Exclusive เพราะมีแค่โต๊ะเดียว รวมถึงได้สูดอาการสดชื่นที่โอบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้าน  เปิดให้บริการในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เท่านั้น ช่วงเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป 
ขณะนี้ส่วนร้านอาหารของฟาร์มยังรองรับจำนวนลูกค้าจำกัด จึงทำให้ลูกค้าต้องโทรจองล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแน่นอนความตั้งใจของป่านเพื่อให้ลูกค้าเห็นวิวสวย พระอาทิตย์ตก นั่งรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายสูดอากาศบริสุทธ์ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความสุขและอิ่มใจที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ”


“สำหรับป่าน วันนี้มีฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำ ยังคงสั่งสินค้าจากฟาร์มสม่ำเสมอ ธุรกิจผักที่เราปลูกล้วนคุณภาพ  เช่น ไข่ไก่ โดยเราได้ไปศึกษาข้อมูลการเลี้ยงไก่จากประเทศญี่ปุ่น มาผสมผสานในสไตล์ฟาร์มเราค่ะ ไม่กักขัง เลี้ยงด้วยการปล่อยให้เดินเป็นธรรมชาติ ไก่เราจะอารมณ์ดีและมีความสุข  เราเองลองผิดลองถูก จนได้สูตรน้ำหมักส่งต่อความปลอดภัยไปยังลูกค้าทุกท่าน ทุกการใส่ใจผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตผลผัก อาทิ กวางตุ้ง ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ตะไคร้ ขิง ข่า ผักชี ใบกระเพรา ให้ได้คุณภาพ รวมถึงได้ทราบว่าฤดูใดควรปลูกอะไรที่เหมาะสมตามฤดูกาลอีกด้วย 


ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือลูกๆ พาคุณพ่อคุณแม่มารับประทาน นับว่าการตอบรับได้ดีมากขึ้น กลยุทธ์ ปากต่อปาก  กลุ่มสินค้าขายดีอันดับ 1 ไข่ไก่ สีส้มสดสวย เราไม่มีหน้าร้านจึงเปิดให้จองพรีออเดอร์คะ  นอกจากนี้ยังมีไส้กรอกโฮมเมด , ผักสลัด  เคล็ดลับระหว่างลูกค้ากับทางเราคือใส่ใจและก็จดจำลูกค้าได้คะ ไม่ให้มีช่องว่าง ป่านต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจผลิตภัณฑ์ผักที่ปลอดสารพิษออแกนิค ใบไม่ได้สวยเป๊ะ มีรอยรูบ้างก็ยังคงซื้อสม่ำเสมอ ทุกการซื้อสินค้าหรือมาอุดหนุนเป็นกำลังใจให้แก่ป่านและสามี รวมถึงทีมที่ทำงานฟาร์มค่ะ”


อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง หลังไวรัส-19 ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ภาพรวมในต่างประเทศก็คึกคัก การเติบโตในปี 2024 นี้ คาดว่าฟาร์ม Wenzel Organic Farm Khao Yai   จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากการประชาสัมพันธ์และการแอคทีฟการออนไลน์

สามารถติดตามผ่าน FB : Wenzel Organic Farm Khao Yai หรือแอปพลิเคชั่น Line : @wenzelfarm และ  IG : wenzel.organic.farm 

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------