• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายอำเภอบ้านไผ่นำคณะไหว้พระธาตุโพธิสุวรรณ ปิดทองขอพรหลวงปู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุข

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอบ้านไผ่นำคณะไหว้พระธาตุโพธิสุวรรณ ปิดทองขอพรหลวงปู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุข


    ๙ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ นำพุทธศาสนิกชนตำบลแคนเหนือรำบูชาพระธาตุโพธิสุววรณ และปิดทองขอพรหลวงปู่เย็น เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวตำบลแคนเหนือสืบทอดมานับร้อยปี ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ขอทุกท่านจงได้รับอานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้โดยทั่วกันด้วยเทอญ...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น