• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรม วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดกิจกรรม วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู


       วันนี้ 13 พ.ย. 63 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมจัดกิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู


เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมฯ นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ อาทิ ผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบวาตภัย และผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนการสงเคราะห์และช่วยเหลือ กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมหรือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โดยกิจกรรมฯ เริ่มจากอำเภอชุมแพ ได้มอบกล่องปันสุขให้แก่ผู้ปราะบางและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ จำนวน 5 ราย และหอประชุมอำเภอชุมแพ มอบผ้าห่มกันหนาวในกับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จำนวน 399 ผืน รับมอบไข่ไก่จากบริษัทชีพีและปศุสัตว์อำเภอชุมแพ เพื่อส่งมอบต่อให้ ครัวเรือนคู่เสี่ยวฯ จำนวน 3,900 ฟอง และมอบจักยานให้แก่ครัวเรือนคู่เสี่ยวฯ จำนวน 4 คัน หลังจากนั้นเดินทางไปที่หอประชุมอำเภอสีชมพู มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 145 ผืน และกล่องปันน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 80 ราย นอกจากนี้ยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท อีกด้วย
Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น