• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนห้วยทรายศึกษา จัดอบรมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันปิดภาคเรียน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โรงเรียนห้วยทรายศึกษา จัดอบรมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันปิดภาคเรียน
 


     14 พย. 63 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วทรายศึกษา นายพนมกร ศรีโยธา ได้จัดกิจกรรมสร้างเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้แก่นักเรียนช่วงปิดเทอม โดยการนำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จำนวน 14 คน เข้าฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ซึ่งนักเรียนมีความสนใจในการทำไม้กวาดตั้งใจในการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก กันทุกคนที่เข้าร่วมกิจและสามารถทำได้จำนวน 3 ด้าม พร้อมกันนี้การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียนได้เพราะทางกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก รับซื้อทุกด้ามที่นักเรียนทำเพราะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกได้เนื่องจากเป็นการย่อยสลายขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นขยะที่เป็นมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ด้าน ผอ. พนมกร ศรีโยธา จะทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ประจำโรงเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น