• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ธปท.แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2563 ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 63

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ธปท.แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2563 ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 63


     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ ว่า ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค จากสถานการควบคุมโรค COVIC -19 และในไตรมาสหน้าภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และมาตรการอื่น ๆ
     ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อติดลบน้อยลง ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นตามการจ้างนอกภาคเกษตรกรรม ด้านการเงิน อัตราการฝากเงินสูงขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อความคล่องตัวของธุรกิจ   
     

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ดังนี้ ๑) การอุปโภค บริโภค ขยายตามการใช้จ่ายสินค้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รายได้ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น การอุปโภคบริโภคยังหดตัว ๒) การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากรายจ่ายการลงทุนในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง และกรมชลประทาน ๓) รายได้เกษตรกร ภาพรวมหดตัวเล็กน้อย ผลผลิตที่ขยายตัวได้แก่ยางพารา ปศุสัตว์ได้แก่สุกรและโคเนื้อจากความต้องการของเวียดนามและจีน ราคาข้าวเปลือก มีแนวโน้มเพิ่มขั้น ๔) การลงทุนของเอกชน ลดน้อยลง ทั้งหมวดก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งการนำเข้าสินค้า ๕) การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวสูงขึ้น ตามการผลิตและความต้องการของตลาดที่ลดลง ๖) มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่องทั้งการส่งออก จากการส่งสินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และสินค้าประเภท Cloud Computing ไปจีน ผลไม้ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ด้านการนำเข้า มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมากทั้งการนำเข้าของผู้ประกอบการและการค้าออนไลน์ ๖) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยตามหมวดพลังงานที่ลดลง รวมทั้งค่าไฟฟ้า ประปา ที่เพิ่มขึ้นหลังหมดมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วยสถานการณ์ COVIC – 19 ด้านหมวดอาหารชะลอตัวตามการปรับตัวของราคาข้าว ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการจ้างงาน และ ๗) ภาคการเงิน การฝากเงินและสินเชื่อ ขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน 
     นายประสาท สมจิตรนึก ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น โดยการรวมหนี้ การพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินภาครัฐ และได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาหนี้จากการใช้บัตรเครดิต 
--------------------------------------------ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง
ผู้สื่อข่าว สยามไทยแลนด์นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

  

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น