• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน


      วันนี้ (3 ก.ย. 63) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”เพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดระดับลง ทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินงาน เน้นการลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเป็นมาตรการหลัก โดยการบำบัดฟื้นฟูทั้งในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก และยังมีการให้ความรู้ ทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นการฝึกอาชีพ การให้คำแนะนำ การพัฒนาผู้เข้าค่ายให้มีภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติด 


สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การลงทุน เนื่องจากยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และมีผลกระทบกับตัวผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโดยตรง ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม เกิดโรคภัยต่างๆ ขาดการพัฒนา จนกลายเป็นบุคคลที่เสื่อมสมรรถภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา พบว่า ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่รุนแรง ทั้งในด้านผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดและการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด โดย “ยาบ้า” ยังเป็นตัวยาที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด 


นางเยาวดี พันธุ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2563 เพื่อรองรับการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบไม่ควบคุมตัว เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู สำหรับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การฝึกทักษะอาชีพ โดยมีสถานประกอบการภาคเอกชนที่ยินดีรับผู้กระทำผิดเข้าทำงาน ซึ่งวันที่ 11 กันยายน นี้ จะมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และออกบูธ รับสมัครงาน จำนวน 10 บริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดแรงงานอย่างแท้จริงด้วย

Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น