• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

เกษตรอำเภออุบลรัตน์ติดตามงานและมอบอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เกษตรอำเภออุบลรัตน์ติดตามงานและมอบอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น


    11 กย. 63 เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ได้มอบหมายให้นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการ ส่งเสริม การเกษตร ติดตามงานกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดแปลงใหญ่และมอบวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ในการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ให้กับสมาชิกใหม่จำนวน 16 คน ซึ่งมี แสลนพลางแสง อาหาร และไข่จิ้งหรีดครบทุกคนส่วนโรงเรือนและบ่อสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นกลุ่มเกษตรกรจัดหาเอง เป็นการจัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับแนะนำวิธีการเลี้ยงและการรักษาดูแลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในครั้งนี้ด้วย ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.อุบลรัตน์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น