• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบโฉนดที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชน เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบโฉนดที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชน เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ 


     วันนี้ (28 ส.ค.63) ที่ ศาลาราชประชาสมาสัย ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอแฮด จังหวัดขอนแก่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกรมธนารักษ์มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ ที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ภายใต้โครงการ“ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงสังคม ด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของราษฎร โดยได้ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ซึ่งครอบครองอยู่มาก่อนวัน ที่ 4 ตุลาคม 2546 นำมาจัด ให้เช่าให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน


สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของจังหวัดขอนแก่น ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ แปลงตามทะเบียน 3,450 ไร่ ใช้ประโยชน์ในราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งความประสงค์ ขอส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อนามาจัดให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 1,041 ราย เนื้อที่ 1,072 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวาCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ 
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น