• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ประจำปี ๒๕๖๒

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ประจำปี ๒๕๖๒


          ๒๙พ.ค.๖๒ นายอำเภอขอชื่นชม นายทองสี พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖ ต.​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน​ด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ตามโครงการ ๑หมู่บ้าน ๑ผลงาน ๑เดือน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
          ซึ่งทุกหมู่บ้านจะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน_เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการหมู่บ้านด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น