• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ลุยแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน) 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ลุยแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ          

                           

            ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. นำโดย พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.และคณะร่วมเป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์รับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 160 ครัวเรือน ที่หมู่ 1 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีษะเกษ และตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีษะเกษ เพื่อให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติด สืบเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดที่ผ่านมาของหมู่บ้าน มีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่ระบาด จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยใช้หลักชุมชนดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง เกิดมาตรการทางสังคม เกิดการยอมรับด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังดำเนินการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป โดยได้รับความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากส่วนราชการในพื้นที่ จึงทำให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นลดจำนวนทั้งผู้ค้าและผู้เสพในทุกชุมชนอย่างยั่งยืน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น