• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชาชนร่วมใจ พัฒนาสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประชาชนร่วมใจ พัฒนาสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ


           ๒๘พ.ค.๖๒ นายอำเภอขอชื่นชม นายพิทักษ์ โยธาทูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ต.​ภูเหล็ก พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน​ด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ตามโครงการ ๑หมู่บ้าน ๑ผลงาน ๑เดือน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
          ซึ่งทุกหมู่บ้านจะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน_เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการหมู่บ้านด้านจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น