• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คนทำดีต้นแบบสังคม รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คนทำดีต้นแบบสังคม รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

       ต้นแบบคนดี ผู้เสียสละ เข้ารับรางวัล“คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ประจำปี 2562 สมเกียรติสมศักดิ์ศรีกับรางวัลที่ได้รับ หลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง รับสาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ด้าน ผอ.วิบูลรัตน์ บุษราคัม ผอ.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับสาขาผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น
พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ครั้งที่ 6 ใน โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูให้บุคคลที่ทำดีเพื่อสังคม จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี "ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี" จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป โดยแบ่งเป็นสาขารางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ผู้บริหารภาคเอกชนตัวอย่างดีเด่น ผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น ศิลปิน ดารา นักแสดงตัวอย่างดีเด่น สื่อสารมวลชนตัวอย่างดีเด่น และองค์กรตัวอย่างดีเด่น เป็นต้น มีผู้เข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 165 คน
ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการคัดสรรได้ คัดเลือกบุคคล และองค์กร เข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” อาทิ สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ,ดร.พระมหาภัคศิษฐ์ มหาวิริโย (สุขเจริญชวรัตน์) ประธานสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตาลเรียง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และนางนิลยา ปุณณ์เดชน์ ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้ก่อตั้งชมรมอาเซียน 
สาขาผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สาขาผู้บริหารงานภาคองค์กรตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน ,นางอำไพพรรณ สิงห์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์พระเครื่อง จังหวัดขอนแก่น และสาขาสื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น นางสุพัตรา ศุขโข เลขาธิการ สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคอีสาน


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น