• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สุดปลื้ม!!นายกกิ่งกาชาดบ้านไผ่ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดปลื้ม!!นายกกิ่งกาชาดบ้านไผ่ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


     ๕ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๔๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่,คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมบ้าน มอบเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจแก่ นายบู กองเกิด อายุ ๗๒ปี บ้านเลขที่ ๗๒๖/๑๕ ม.๕ ชุมชนโนนสว่าง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ กิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
      ขอขอบคุณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ร.พ.บ้านไผ่และทีม อสม. ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างดียิ่งครับ..นี่คือ อสม.๔.๐ อย่างแท้จริงครับ ขอชื่นชมเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น