• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


     ๕ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๕๐น.นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่,คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมบ้าน มอบเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจแก่ นางตี วรรณศรี อายุ ๘๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๗ ม.๒๑ ชุมชนโพธิ์สวรรณ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ กิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
      ขอขอบคุณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ร.พ.บ้านไผ่และทีม อสม. ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างดียิ่งครับ..นี่คือ อสม.๔.๐ อย่างแท้จริงครับ ขอชื่นชมเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น