• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สืบสานเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สืบสานเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

1/กย./61 นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา และคณะทำงานโครงการชีววิถี ฯ เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด พร้อมคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถี ฯ ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการนำ ผอ.รร.บ้านห้วยยางสะอาด ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 และนายพิชัย มุมทอง วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปขยายพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ซึ่งจะได้เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปอย่างยั่งยืน
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์


คลิปวีดีโอ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สืบสานเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น