• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ค่าย "เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ."ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ค่าย "เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ."ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด (มีคลิป)

2/กย./61 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด พร้อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันดำเนินงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
1.ด้านประมง
2.ด้านเกษตร
3.ด้านปศุสัตว์
4.ด้านสิ่งแวดล้อม
หลังจากไปศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นต้นแบบพร้อมกับถอดบทเรียนและวางแผนดำเนินงานร่วมกันเสร็จ จึงได้นำองค์ความรู้และแบบอย่างมาร่วมกันดำเนินงานต่อยอด และพร้อมจะขยายสู่ชุมชนข้างเคียงที่มีความสนใจกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ค่าย "เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ."ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด (มีคลิป)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น