• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ มอบน้ำดื่มเหนือเขื่อน สนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ มอบน้ำดื่มเหนือเขื่อน สนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   
       
       31/สค./61 นายเชาว์วัฒน์ สระทองเศียร ช่างระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป และนายลือชัย บุญรักกว้าง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8 แผนกธุรการและบริการ เป็นผู้แทน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีนายบุญสี ศรีกุล เป็นผู้รับมอบ เพื่อรองรับคณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน และชุมชนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 1 กย.61 เพื่อนำไปต่อยอดให้กับชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ต่อไปในชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยาวสะอาด ต่อไป

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวสฺ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น