• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพโวย ภาครัฐเป็นโรคเลื่อน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพโวย ภาครัฐเป็นโรคเลื่อน

                       
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น นายสุพรรณ วารสิทธิ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 เลื่อนมาเป็นครั้งที่ 3 จนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม โวยไม่มั่นใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่อนุมัติโครงการ แม้กลุ่มเกษตรกรจะผ่านการประเมินแล้วก็ตาม เนื่องจากประเมินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ล่วงเลยมาถึง 6 เดือน จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรข้องใจ ติดขัดตรงไหน รอให้คณะกรรมการอนุมัติโครงการ เพื่อทำ mou และทำสัญญา เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมทุกกลุ่มอยู่แล้ว จึงมายื่นหนังสือเพื่อให้ทางภาครัฐ ทบทวนอีกครั้ง
นายณัฎฐชัย นำพูนสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ออกมารับหนังสือของกลุ่มเกษตรกร และได้ทำความเข้าใจ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความหวังแห่งการรอคอย
                        
จากนั้น นายธเนศ โพธิ์ทอง เกษตรจังหวัดสระแก้ว มอบให้นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการเกษรกรชำนาญการ มาชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกร แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงลงได้ เนื่องจากนายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานติดภารกิจจึงได้เลื่อนประชุมเรื่อยมา และได้นัดอีกครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 แต่การนัดหมายในวันดังกล่าวอาจเลื่อนออกไปอีก ทำให้กลุ่มเกษตรกรเสียโอกาส ซึ่งไม่มีความชัดเจน กลุ่มเกษตรกรได้ไปกู้เงินจากแหล่งเงินมาลงทุนปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าเป็นอาหารสัตว์ และสร้างโรงเรือนสำหรับโคเนื้อสร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นหนี้สินมาเป็นค่าดำเนินการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ทางปศุสัตว์กำหนดไว้ ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้ผ่านการประเมินเพียง 10 กลุ่มๆละประมาณ 250,000 บาท
นายณัฎฐชัย ได้มอบให้ปศุสัตว์จังหวัด เร่งดำเนินการประสานกับประธานรองผู้ว่าฯ ที่รับผิดชอบนัดประชุมอนุมัติโครงการ เพื่อไม่ให้กลุ่มเกษตรกรเสียโอกาสต่อไป ทำให้กลุ่มเกษตรกรต่างพึงพอใจ แยกย้ายกล้บไป

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น