• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรม "วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรม "วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วศ.10 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้บริหาร/ผู้
ปฏิบัติงาน-ครอบครัวเขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรม "วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561 ถือศิลห้า ลดละอบายมุข VESAXHA DAY RUN 2018 " โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประธานเปิดฯ นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร กล่าวรายงานฯ , ส่วนราชการจังหวัด , ชมรมนักวิ่งจังหวัดต่างๆ และนักวิ่ง-เดิน จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 1,500 คน ร่วมกิจกรรม ณ วัดสิรินธรวนาราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น