• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้รับรางวัลพระราชทาน จากรัชกาลที่ 10 ในวันพืชมงคล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

โรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้รับรางวัลพระราชทาน จากรัชกาลที่ 10 ในวันพืชมงคล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเสมอ หาริวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำคณะฯ อาจารย์-นักเรียน และชุมชนบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เดินทางรับรางวัลพระราชทาน "ยุวเกษตรกรแห่งชาติ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร ถรัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีวันพืชมงคล ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ปี 2561
                         
สืบเนื่องจาก โรงเรียนเพียงหลวง 12 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าล้ง ที่ กฟผ. เขื่อนสิรินธร ได้นำโครงการชีววิถีฯ สนับสนุนจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ชีววิถีฯ) รับคณะต่างๆ มาศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ิซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีฯ ประเภทโรงเรียน 2 ปีซ้อน (ปี 2555-2556) และ ผอ.เสมอฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน "ที่ปรึกษายุวเกษตรกรแห่งชาติ" ในวันพืชมงคล ปี 2560 ที่ผ่านมา และปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ของกระทรวงศึกษาธิการ
                         
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น