• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

สกร.ขอนแก่น!!จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สกร.ขอนแก่น!!จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน


สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการ  ส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สกร. อำเภอทั้ง 26 แห่ง และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น