• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

"กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566 


กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง)สื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูล ตลอดจนศึกษาดูงานสถานที่จริง เพื่อ ให้ สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียง และช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย หวังว่าโครงการนี้ทางสื่อมวลชนจะ ได้รู้จักและได้เข้าใจ กฟผ.มากขึ้น
    

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมดอกคูน ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง)ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566


ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมีนายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.),นายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ,นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ,นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบริหาร อปอ,นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10, นายเทอดธวัช ไชยณรงค์ วิศวกรระดับ 10, นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง,นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. และคณะทีมงาน กฟผ. ร่วมเปิด และ สื่อมวลชน 35 คนจากทุกแขนงร่วมงาน
   

นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวว่า กฟผ.ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งต้องการให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียง ในการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. โดยจะมีโครงการอีกหลายๆอย่าง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง กฟผ.จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ ที่สะอาด โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุด จะมีการผลิตที่เขื่อนน้ำต่างๆ ในภาคอีสานที่ผลิตและสร้างเสร็จไปแล้ว เช่นที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 45 เมกะวัตต์ ควบคุมแบบไฮบริด กับโรงไฟฟ้าแบบตัวดั้งเดิม 36 เมกะวัตต์ และที่กำลังสร้างอยู่คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กำลัง 24 เมกะวัตต์ ความคืบหน้าของโครงการก็ผลิตไปได้เยอะแล้ว จะนำเข้าระบบในการจ่ายไฟได้ ภายในต้นปีหน้า 
   

ในส่วนของการไฟฟ้าก็ยังต้องการให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียง ที่จะทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือ 1.คือการขยายเขตไฟฟ้าก็ยังต้องมีอยู่ในการเดินสายไฟแรงสูง  2. การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเรายังมีข้อขัดข้อง ของเสาไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากบุคคลภายนอกอาจยังไม่รู้ ทำให้เสาไฟฟ้าขัดข้อง ต่างๆเช่นจุดไฟใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง เผาอ้อย หรือแม้แต่การเล่นโคมไฟ และการเล่นว่า นี่ก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้สายส่งขัดข้อง อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของ กฟผ. คือการรุกล้ำเขตเดินสาย โดยเฉพาะในเขตชุมชน ชุมชนเมือง โดยการอาจจะไม่รู้ในเขตชุมชนเมือง เขาอาจจะไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของ กฟผ. และทาง กฟผ.ก็ได้รอนสิทธิ์ไว้แล้ว เพื่อกันไว้ในความปลอดภัยในการส่งจ่ายไฟ อันนี้ก็ขอให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียง และช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย หวังว่าโครงการนี้ทางสื่อมวลชนจะ ได้รู้จักและได้เข้าใจ กฟผ.มากขึ้น
   

ด้านนายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ำพอง สามารถผลิตไฟฟ้า ในการใช้ไฟฟ้าในภาคอีสานประมาณ 20% ของการใช้ไฟทั้งหมด ทั้งธรรมชาติและเชื้อเพลิงได้มาจาก แหล่งของอำเภอน้ำพอง และหลุมที่สินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง และจังหวัดอุดรธานีโดยการส่งท่อต่อมา ในแผน GDP 2518 โรงไฟฟ้าน้ำพองจะต้องสร้างแล้ว โรงทดแทนจะต้องสร้างในปี 2566 แล้วเสร็จในปลายปี 2567 และจ่ายไฟในปี 2568 แต่ปรากฏว่าในทาง ปตท.ไม่ได้ยืนยัน ว่ามีก๊าชจนกระทั่ง หมดอายุโรงไฟฟ้า 5 ปี ทำให้ ไม่ได้นำเข้า ครม. ในการนำมาสร้างแต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าน้ำพองยังมีสัญญากับ ทางปตท.อยู่ และทางปตท.แจ้งว่า สามารถจ่ายก๊าชให้กับทาง กฟผ.จนถึงในปี 2574 โรงไฟฟ้าน้ำพองก็ต้องเดินเครื่องไปจนถึงปี 2574 ซึ่งโรงไฟฟ้าเดิมเป็นโรงไฟฟ้าที่เก่ามากแล้ว สร้างมาแล้วเดินเครื่องมาแล้ว 33 ปี จนถึงปีนี้ซึ่งปกติ โรงไฟฟ้าจะมีอายุอยู่เพียง 25 ปี ตอนนี้เราได้ทำการ ของบประมาณเพื่อยืดอายุโรงไฟฟ้าน้ำพองไปอีกให้ถึงปี 2574 แล้วถ้าเกิดว่าปตท.สำรวจ ว่ามีก๊าชพอ ก็ต้องมารอลุ้นใน GDP 2023 ที่จะออก ภายในปีหน้าว่าโรงไฟฟ้าน้ำพองจะได้สร้าง โรงไฟฟ้าทดแทนหรือไม่ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ โรงไฟฟ้าน้ำพองต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มั่นคงของภาคอีสานอยู่
    

นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ประธานชมรมนักข่าว-นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ จังหวัดขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ทาง"กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"ที่ได้แนะนำให้ข้อมูล ในการสอบถามเรื่อง การดำเนินการ ในหลากหลายมิติ กรณี กฟผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ การผลิตสิ่งดีๆออกมานั้น ทั้งพลังงานที่ใสสะอาด,พลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด กับโครงการโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง)ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566
ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เขื่อนศรีนครินทร์ ในครั้งนี้ทำให้ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลจากวิทยากร ที่มาเติมเต็มความรู้ สามารถนำไปต่อยอด ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป.

รายงานข่าวโดย : ธัญญาพิมล จันทะเบ้า ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น