• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ธปท.ขอนแก่น!!เปิดตัว "หม่องเฮียนฮู้" เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ธปท.ขอนแก่น!!เปิดตัว "หม่องเฮียนฮู้" เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน


       วันนี้ 10 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น.ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด “หม่องเฮียนฮู้” ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน
         
 

ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงความสำคัญของการเปิด “หม่องเฮียนฮู้” ว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทสนับสนุนในการดำเนินนโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน 


สำหรับหม่องเฮียนฮู้ เปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นพื้นที่สาธารณะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการเรียนรู้หลายรูปแบบด้วยสื่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ มีบริการหนังสือ บริการ e-book รวมทั้ง มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เช่น มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นใหม่ๆ เพื่อช่วยสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับคนอีสาน  ยกระดับความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ มุมให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นมุมสืบค้นออนไลน์ ค้นหาหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินกว่า 7,000 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Hibrary ที่ทันสมัย มุมหนังสือและผลงานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุมอัตราแลกเปลี่ยน มุมธนบัตรและบริการรับแลกธนบัตรชำรุดสัปดาห์ละ 1 วัน 


นอกจากนี้ ยังมีมุมกิจกรรม ได้แก่ “ลานฮักเฮียน” สำหรับการจัดกิจกรรม ในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เป็นห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ห้อง “ม่วนคัก” ใช้สำหรับการประชุมและศึกษาผ่านระบบมัลติมีเดีย โดยหม่องเฮียนฮู้ แบงค์ชาติอีสาน เปิดให้บริการเข้าใช้งานในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร และหากประชาชนต้องการใช้บริการห้อง “โสเหล่” และห้อง “ม่วนคัก”เพื่อประชุมกลุ่มย่อย สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า 1 วันทำการ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกและใช้บริการในการเรียนรู้ที่หม่องเฮียนฮู้ แบงก์ชาติอีสาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาพ/ข่าว : อาคม บุญกูล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น 
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น