• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!งานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง "ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!งานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง "ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ"


วันที่ 23 ธันวาคม2565 งานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง "ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์​และบริหารธุรกิจ" มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โดยท่านรศ.ดร สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทร เป็นประธานในพิธี นางสม​จินตนา​ ​ศิลป์​ทอง​ทิพย์​ ประธานนักศึกษาทวิปริญญาโทรุ่นที่1 เป็นประธานจัดงานและประธานชมรม​ฯ​ มีนักศึกโครงการทวิปาิญญาโท​มาร่วมงานจากหลายจังหวัด​ กทม.ชัยภูมิ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ มาร่วมงานในครั้งนี้

รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มองถึงความสำคัญของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษา โครงการทวิปริญญาโท รัฐประสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ ต่อตัวนักศึกษาและองค์การ


ในการจัดงานในครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของประสานความร่วมมือทั้งในโครงการทวิปริญญาโท จังหวัดขอนแก่น และโครงการทวิปริญญาโท จากจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ ลพบุรี เพชรบูรณ์ และกรุงเทพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสืบสานความเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมมือช่วยเหลือกันและมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สืบไป ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทุกท่าน ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ภาพ/ข่าว : สุทธิรักษ์ นามวงษ์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น