• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทีมงานอุดรชวนสวมแมส-แจกไก่ เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ทีมงานอุดรชวนสวมแมส-แจกไก่ เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน


       วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา นายธงชัย อภิรัตน์วรากุล (โค้ชอั๋นบาสอุดร) ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอลอุดรมาสเตอร์เทค ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาฅนทำสนาม ได้เปิดแนวคิดบูรณาการร่วมมือกับภาคเอกชน และเยาวชนอุดรธานี จัดกิจกรรม โดยในกิจกรรมเป็นการระดมหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจและเยาวชนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อออกแจกทรัพยากร-สิ่งของจำเป็นที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีในช่วงโควิด-19 ระลอก 3 ที่ผ่านมา โดยมีจุดหมายที่จะรณรงค์ให้ชาวอุดรธานีสวมหน้าการอนามัยและได้รับ การช่วยเหลือขั้นต้นสำหรับสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ อาทิเช่น เจลแอลกอฮอล์ นม มาม่า ขนม น้ำดื่ม ผลไม้ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ข้าวสารและ ฯลฯ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะออกแจกให้แก่ทุกคนได้ผ่อนเบาภาระความลำบากในช่วงนี้ กว่า 1,000 ครอบครัว และในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแจกพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุไก่ ทั้งไก่เด็กและไก่โตเพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปเลี้ยงเพื่อใช้เก็บไข่รับประทานอีกด้วย ระยะเวลาในการดำเนินการได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เดือน พ.ค จน ก.ค. 64 นี้ โดยมีคนสนใจและตอบรับในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


“จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เล็งเห็นแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากในชุมชนได้เป็นจำนวนมากโดยได้ติดตามผลงานการทำงานของโค้ชอั๋นมากว่า 10 ปีแล้ว : นางโกสินทร์ จันทร์หอม ผู้สมทบทุนโครงการกล่าว”


“ในกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังไว้ว่าอยากให้คนทุก ทุกอายุ ทุกอาชีพได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเหลือชาวชุมชนเมืองที่ลำบากในอุดรธานี และเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชนเพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีน้ำใจแก่สังคมเพิ่มมากขึ้น : นายธงชัย อภิรัตน์วรากุล ผู้ดำเนินโครงการกล่าว”

Cr.ธงชัย อภิรัตน์วรากุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.อุดรธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น