• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ตรวจติดตามการพร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ และติดตามคุณภาพน้ำในบึงหนองโคตรที่ส่งกลิ่นเหม็น ลดผลกระทบของประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ตรวจติดตามการพร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ และติดตามคุณภาพน้ำในบึงหนองโคตรที่ส่งกลิ่นเหม็น ลดผลกระทบของประชาชน

 

     วันนี้ 1 ก.ค. 64 ที่ บริเวณหาดทรายบึงหนองโคตร ข้างสวนสุขภาพ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานชลประทานจังหวัด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร และติดตามคุณภาพน้ำในบึงหนองโคตร 
       

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งน้ำในบึงหนองโคตร เนื่องจากการเกิดสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) คือ มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนมาจาก ธาตุอาหารในแหล่งน้ำมากเกิน จนเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) เมื่อสาหร่ายเซลแก่ตายลง จะถูกจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย จึงทำให้ในแหล่งน้ำมีปริมาณออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เร่งแก้ปัญหา โดยการสนับสนุนทางวิชาการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ที่มาให้คำแนะนำ มาช่วยแก้ปัญหา ปัจจัยที่สำคัญของปัญหาคือน้ำใช้จากครัวเรือนของประชาชน ที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัญหานี้ การแก้ปัญหาอย่างแรก คือเมื่อเกิดปัญหาสาหร่ายบลูมขึ้น จะต้องตักออกเป็นลำดับแรก โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ใช้รถดูดสาหร่ายบนผิวน้ำออกไป ประกอบกับการที่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้จึงทำให้น้ำมีความเจือจางลงไปได้บ้าง ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น ให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนจัดการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพราะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รองรับการขยายตัวของเมืองและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของคนขอนแก่น ซึ่งต้องจัดการในเรื่องการวางระบบบำบัดน้ำเสียให้ดี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จะต้องมีการวางผังเมือง และวางระบบรับน้ำรวมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต


นอกจากนี้ บึงหนองโคตร ยังเป็นจุดรองรับปริมาณน้ำฝนจากจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดขอนแก่น คือบริเวณสนามบินขอนแก่น ร.8 และถนนมะลิวัลย์ ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปจะทำให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมไปจนถึงทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจได้  พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนได้ร่วมกันกำจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหา คือน้ำใช้ น้ำทิ้งจากครัวเรือน เพื่อช่วยลดปัญหานี้ร่วมกัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า การเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวซึ่งคาดการณ์ว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว โดยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงมาเกือบหนึ่งเดือนนั้นก็ ทำให้เราได้ทดสอบระบบวางไว้ในปีนี้ ซึ่งถือว่าจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมในการวางระบบป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมือง ทั้งในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่จากการตรวจสอบและติดตามผลไม่พบว่าปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเห็นได้ชัด 
Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น