• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัทน้ำตาล จำกัด(มหาชน) ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดโครงการ KSL ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้ในชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บริษัทน้ำตาล จำกัด(มหาชน) ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดโครงการ KSL ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้ในชุมชน


    บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ KSL ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง โดยได้นำส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช่ในชุมชน ให้แก่หมู่บ้านชุมชนรอบโรงงาน ในเขต ตำบลบัวเงิน ตำบลพังทุย ตำบลทรายมูล และตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น