• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น!!ตรวจติดตามผลการก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนมะลิวัลย์ แก้ปัญหารถติดและน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น!!ตรวจติดตามผลการก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนมะลิวัลย์ แก้ปัญหารถติดและน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจ


     วันนี้ 22 มิ.ย. 64 ที่ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ถนนมะลิวัลย์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการก่อสร้างขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ถนนมะลิวัลย์ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสายหลักและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองขอนแก่น


ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณนี้เป็นจุดรองรับน้ำจากบริเวณที่สูงที่สุดในจังหวัดขอนแก่น คือ สนามบินขอนแก่น และค่าย ร. 8 ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อฝนตกแล้วจะมีน้ำไหลมาบริเวณนี้ และไหลข้ามถนนมา โดยในทุกปีที่ผ่านมา ได้ศึกษาสภาพปัญหาแล้ว พบว่ามีท่อระบายน้ำอยู่เพียงจุดเดียว และไม่เพียงพอต่อการไหลของน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำขังท่วมผิวจราจรล้นไปยังฝั่งตรงข้าม ดังนั้น จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันครั้งสำคัญของเมืองขอนแก่น ที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งได้มีการบูรณาการจากเงินยุทธศาสตร์จังหวัด 77 ล้านบาท เพื่อการบูรณะผิวการจราจรบนถนนมะลิวัลย์ ระยะทาง 2.4 กม. ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากจุดที่สูงที่สุดไปยังบึงหนองโคตร โดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และลดการท่วมขังในเขตเมืองเศรษฐกิจหัวเมืองที่สำคัญ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับเงินจาก กรมโยธาธิการ จากเดิมที่มีท่อระบายน้ำเพียง 1 จุด จะดำเนินการเพิ่มเป็น 4 จุด โดยในช่วงที่ดำเนินการประชาชนที่สัญจรอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากต้องขยายผิวการจราจรควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในจุดนี้ ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขณะนี้แผนงานได้ดำเนินการไปถึง 22% แล้ว และเชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยช่วงเดือนกรกฎาคมที่เป็นระยะฝนทิ้งช่วง ได้เร่งรัดการดำเนินการ โดยช่างผู้ควบคุมงานยืนยันว่าการขยายผิวจราจร 12 ช่องจราจรที่หน้าแยก ค่าย ร.8 จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจน และจุดที่เป็นท่อลอดของน้ำ ที่รองรับน้ำฝนซึ่งเป็น 2 ช่องลอดขนาดใหญ่ จะช่วยบรรเทาและเร่งระบายน้ำจากบริเวณหน้า ร.8 และหมู่บ้านพงษ์เพชร ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังประจำ โดยน้ำจะไหลลอดไปตามถนนและไหลเข้าสู่บึงหนองโคตร  แก้มลิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้ โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เตรียมการพร่องน้ำไว้พร้อมแล้ว Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น