• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประมงขอนแก่น!!จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประมงขอนแก่น!!จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

    
วันนี้ 23 มิ.ย. 64 ที่ บริเวณบึงห้วยชัน บ้านวังเกิ้ง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
       

ทั้งนี้ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
     

โดย สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงาน การประมงในจังหวัดขอนแก่น และอำเภอน้ำพอง คัดเลือกแหล่งน้ำบึงห้วยซัน พื้นที่ 300 ไร่ เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  นอกจากนี้ยังได้นำพันธุ์สัตว์น้ำ มอบให้กับ ผู้นำชุมชนไปปล่อยที่แหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน
      

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยได้รับการสนับสนุนพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น เป็นปลากินพืช จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย 1.พันธุ์ปลายี่สกเทศ 2.พันธุ์ปลานวลจันทร์ 3.พันธุ์ปลาเกล็ดเงิน 4.พันธุ์ปลาตะเพียนขาว และได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น จำนวน 100,000 ตัว และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาบึก จากขอนแก่นฟาร์ม จำนวน 44 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้ประชาชนได้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำไว้บริโภคในชุมชน ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น