• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563


     วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางพรพิมล คงตระกูล ว้ฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายนางศิรดา มะลาสาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสำเนียง ศรีเกตุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวนุธิดา บุญหาญ อสว.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ โดยนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานประชุม ในประเด็น 
๑) การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมฯ
๒) การจัดกิจกรรมในงานไหมนานาชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๓
(#) ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบาย/ให้กำลังใจในการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปิน/เครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่
(#)นายรุจติศักดิ์  รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานกับเครือข่ายวัฒนธรรม
(#) ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น