• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

กลุ่มไม้กวาดรักษ์โลกบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีบ้านดงพร้อมกับกลุ่มปลูกผักปลอดวารพิษบ้านหนองแต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กลุ่มไม้กวาดรักษ์โลกบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีบ้านดงพร้อมกับกลุ่มปลูกผักปลอดวารพิษบ้านหนองแต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น


       เมื่อวันที่ 23 กย. 63 นายโกสิน รัฐวร รองประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลบ้านดง เป๋นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โดยการนำของนายอภิชัย ปัทถาพงษ์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า พาคณะศึกษาดูงานด้านพัฒนาศักยภาพครอบครัว ที่ อบต. บ้านดง ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จโดยการสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ในการนี้พัฒนาชุมชน อบต. บ้านดง ได้เชิญกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ซึ่งทำจากชวดพลาสติกที่เป็นขยะรีไซเคิลมาทำเป็นไม้กวาดเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็ปนววิถีบ้านดง พร้อมกับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองแต้ นำสินค้ามาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจสินค้าและซื้อสินค้าทุกกลุ่มที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น