• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 


     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเยาวชนตำบลบ้านดง เพื่อน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ และสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง รวมทั้งสนับสนุนในการปลูกผักปลอดสารพิษในการทำอาหารสำหรับครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายและสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน
    

ในการนี้ได้เรียนเชิญนายบุญสี ศรีกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่้วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น