• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ จ.อุบลราชธานี  เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     
      13 สค. 63 นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4 นำแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ โดย การนำ ของ นาย วิชัย วงษาชัย ประธาน กลุ่ม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในการนี้นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการ การ ส่งเสริม เกษตร ชำนาญการ อำเภออุบลรัตน์ และ นายวีระศักดิ์ นนเหล่าพล ทำการแทนกองบำรุงรักษาโยธา นายไชโย แก้วกันยา หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนอ่าง พร้อมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ให้การต้อรับ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีประธานกลุ่มปลูกมะม่วง นายทองเลื่อน จันสงกา ได้แนะนำสถานที่และการปลูกพร้อมกับการดูแลรักษามะม่วงให้เจริญงอกงามตามฤดูกาล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนายบุญสี ศรีกุล นำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาต่อยอดของโครงการ ทำให้คณะศึกษาดูงานครั้งนี้สนใจและอยากดำเนินการด้วยหลังจากกลับถึงภูมิลำเนา ได้เวลาสมควรก็เดินทางเข้าที่พักต่อไป


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล  ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น