• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!นำเสนอผลการดำเนินงาน ทู บี นัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2563 ต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ระดับประเทศ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!นำเสนอผลการดำเนินงาน ทู บี นัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2563 ต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ระดับประเทศ 


      วันนี้ (10 ส.ค. 63) ที่ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการดำเนินงาน ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดขอนแก่น ประเภทจังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วัน ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2563 ต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ โดยมี นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ  กระทรวงมหาดไทย, นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชน 


ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ประเมินผล  เสริมพลังการดำเนินโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน  ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการในระดับจังหวัด นำไปสู่การขับเคลื่อนลงสู่ระดับต่างๆ และผลลัพท์ที่กิดขึ้นในระดับพื้นที่


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ประกาศเป็นวาระจังหวัดให้นโยบายทุกภาคส่วนใช้ ทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องนโยบายการดำเนินงานทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการดำเนินงาน ทู บี นัมเบอร์ วัน ทุกภาคส่วน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตลอด 18 ปี ส่งผลให้ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วัน ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชร เพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร เป็นปีที่ 5Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น