• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!เปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร 


     วันนี้ (3 ส.ค. 63) ที่ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่นภายใต้ชื่อ “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร”โดยองค์กรสตรีจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ ส่งเสริมบทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรม “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครอบครัว และขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ซึ่งมีองค์กรสตรีในพื้นที่เป็นกลไกในการหนุนเสริม


โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน ทั้ง 26 อำเภอ นิทรรศการตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” นิทรรศการโครงการ คู่เสียว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” นิทรรศการผ้าไหมที่ชนะการประกวดจากปี 2562 การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการประกวดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สื่อถึงการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ กิจกรรมเสวนา และการบริจาคโลหิตของสตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น