• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(กศน.) อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาประจำปี 2563 ที่บ้านกุดแห่ ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

(กศน.) อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาประจำปี 2563 ที่บ้านกุดแห่ ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู
 

 
       27 ก.ค. 63 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอโนนสัง ได้มอบหมายให้คุณครูประจำตำบลบ้านค้อ คุณครูสุภา พร วงษ์อ่อน จัด อบรม ให้ กับ นักศึกษา(กศน.) บ้านกุดแห่ ประจำปี 2563 ด้านโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยได้เชิญวิทยากรนายบุญสี ศรีกุล มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้าน คือด้านการเกษตร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และ ด้าน สิ่งแวดล้อม โดย การ ใช้ สาร ชีวภาพ อี เอ็ม(EM.) ในการใช้กับทั้ง 4 ด้าน มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 25 คน วิทยาได้นำเสนอการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกและการพลิกยางนอกรถจักรยานยนต์เก่าให้เป็นแปลงปลูกผักให้ดูด้วย นักศึกษา(กศน.) บ้านกุดแห่ ให้ความสนใจอยากไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของนายบุญสี ศรีกุล ในโอกาสครั้งหน้าโดยการจัดของ (กศน.) อำเภอโนนสัง

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น