• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เคเอสแอล น้ำพอง มอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 2,000 ต้น ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2563

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เคเอสแอล น้ำพอง มอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 2,000 ต้น ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2563


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิรุต ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการผลิตสาขาน้ำพอง มอบหมายให้ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรม และมอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 2,000 ต้น ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2563 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย และหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลพังทุย ณ ป่าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัวเงิน ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น