• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตามและประเมินผลการให้บริการกิจการ กิจกรรม ต่างๆ ภายหลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวงสารกว้างไกล คุณธรรนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตามและประเมินผลการให้บริการกิจการ กิจกรรม ต่างๆ ภายหลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง


        วันนี้ (2 มิ.ย.63) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พลตำรวจตรีพุฒิพงษ์ มุสิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดให้บริการกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ภายหลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 โดยได้ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกำลังกาย และสถานเสริมความงาม ที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้า เพื่อตรวจติดตาม พร้อมให้คำแนะนำในกิจการ/กิจกรรมที่เปิดให้บริการในระยะ ที่ 3 


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมติดตามผล พบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้เข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 3 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ปิด ภายใต้ข้อกำหนดต้องมีการเว้นระยะห่างโยต้องจำกัดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน และในพื้นที่ปิดจะต้องมีการเว้นระยะห่าง 5 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งในบางกิจการ ณ ขณะนี้ พบว่า ผู้ประกอบการได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ เช่น สถานออกกำลังกายฟิตเนส ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างถึง 6.25 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกฝ่ายทุกคน ทั้งผู้ประกอบการซึ่งจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ได้ให้ความใส่ใจกับผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้รับบริการนั้น มีความเข้าใจถึงมาตรการความปลอดภัย ภายใต้ความร่วมใจของทุกฝ่าย ซึ่งถือว่ามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 จากผลการตรวจในครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจ


แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่น จะยังคงจัดเจ้าหน้าที่ออกประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่เป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เพื่อเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 4 ต่อไป และขอฝากให้ ประชาชนทุกคนไม่ตั้งอยู่บนความประมาท ขอให้ประชาชนทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ผู้เข้ารับบริการขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้มีการเช็คอิน- เช็คเอาท์ ผ่าน Application ไทยชนะ ทุกครั้ง เพื่อผลในการติดตามสอบสวนโรคในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนโรคอย่างเข้มงวดและรวดเร็วต่อไป

Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น