• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น มอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น มอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 


        วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


จากการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HV จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมอบผ่านทางจังหวัดขอนแก่นไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 500,000 บาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 200,000 บาท โรงพยาบาลอำเภอบ้านไผ่ , อำเภอพล , อำเภอชุมแพ , อำเภอหนองเรือ , อำเภอน้ำพอง และอำเภอหนองสองห้อง รวม 6 อำเภอๆ ละ 200,000 บาท โรงพยาบาลอำเภอภูเวียง , อำเภอสีชมพู , อำเภอกระนวน , อำเภออุบลรัตน์ , อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านแฮด รวม ๖ อำเภอๆละ 100,000 บาท และโรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรี , อำเภอชนบท , อำเภอแวงน้อย , อำเภอบ้านฝาง , อำเภอแวงใหญ่ , อำเภอเปื่อยน้อย , อำเภอเขาสวนกวาง , อำเภอภูผาม่าน , อำเภอซำสูง , อำเภอโคกโพธิ์ไชย , อำเภอหนองนาคำ อำเภอโนนศิลา และอำเภอเวียงเก่า รวม 13 อำเภอๆ ละ 50,000 บาท รวมมอบเงินให้กับโรงพยาบาล 27 แห่ง เป็นเงิน 3,150,000 บาท


Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น