• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!รับมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!รับมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น จากสาธารณรัฐประชาชนจีน


วันนี้ (26 พ.ค. 63)  ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,00 ชิ้น จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ


เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรัฐบาล และจังหวัดขอนแก่น ได้มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


โดยจังหวัดขอนแก่น จะนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งรัฐบาล และจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น