• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น


       วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท จากนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และมอบส่งต่อให้แก่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงินตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนและเพื่อร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล จำนวน 39 แห่งเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้การมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลให้อีก 38 แห่งให้ครบ 77 แห่งตามเป้าหมายCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น