• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลโนนข่า อำเภอพล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลโนนข่า อำเภอพล 


         วันนี้ (9 พ.ค. 63) ที่ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และกิ่งกาชาดอำเภอพล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย


สืบเนืองจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงผัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอพล จำนวน 5 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลโนนข่า จำนวน 201 ครัวเรือนตำบลเมืองพล จำนวน 122 ครัวเรือน ตำบลเก่างิ้ว จำนวน 31 ครัวเรือน ตำบลโจดหนองแก จำนวน 9  ครัวเรือน และตำบลหนองแวงนางเบ้า จำนวน 5 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 368 ครัวเรือน


โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ พร้อมด่วยเครื่องอุปโภค - บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย อีกด้วยCr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น