• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนโครงการชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนโครงการชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


       วันนี้ (29 พ.ค. 63) ที่ โอโซน วิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนโครงการชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเฉพาะหน้า โดยจัดตั้งครัวกลางขึ้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีอาหารรับประทาน และมีอุปกรณ์ในการป้องกัน ภายใต้แนวคิด “ให้ชุมชนจัดการตนเอง” และใช้สโลแกนที่ว่า “มีก็จ่าย ไม่มีก็แจก อยากทำบุญก็บริจาค”


จังหวัดขอนแก่น โดยทีม One Home สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนผู้เปราะบาง กับกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีนโยบายในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2019 หรือโควิด- 19 โดยศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ชุมชนบ้านบะขาม และจะขยายไปชุมชนอื่นๆต่อไป โดยใช้งบประมาณของกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม ภายใต้มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า  สนับสนุนจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตอยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ภาครัฐโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รัฐวิสหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การเคหะแห่งชาติ ร่วมให้การสนับสนุน


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ มีมาตรการต่างๆที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด- 19 ได้มีมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่หลากหลาย สอดรับกับการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค หรือ Khonkaen Smart City ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขและเยียวยาพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน โดยมีมาตรการรองรับที่หลากหลาย เพื่อให้คนขอนแก่นอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี


Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น