• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดขอนแก่น รับมอบข้าวสารจากชาวไทยซิกข์ในจังหวัดขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดขอนแก่น รับมอบข้าวสารจากชาวไทยซิกข์ในจังหวัดขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19


      วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่หน้าโถงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบข้าวสาร 600 ถุงๆละ 600 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยนายวีระ สัจจเดว์ ผู้แทนชาวไทยซิกซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ถุง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ถุง , เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จำนวน 50 ถุง , เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , วัดธาตุ พระอารามหลวง จำนวน 40 ถุง , สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ถุง , มณฑลหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จำนวน 30 ถุง , ศาสนาคริสต์ จำนวน 30 ถุง และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จำนวน 20 ถุง


นายวีระ สัจจเดว์ ชาวไทยซิกซ์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ครอบครัวเข้ามาประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทยในสมัย รัชกาลที่ 7 ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารอย่างมีความสุขมาตลอด วันนี้ชาวขอนแก่นได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือผ่านจังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่น มีชาวไทยซิกซ์อาศัยอยู่ประมาณ 30 ครัวเรือน ประกอบอาชีพค้าขาย ผ้าม่าน โทรศัพท์มือถือ และจักรยาน เป็นต้น
Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น