• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัด “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัด “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

     
      วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น นายฤทธิ์ชัย ทองกิ่ง ประธานชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน, คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ พร้อมด้วย คุณจิดาภา แก่นนาคำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัด “ตู้ปันสุข” โดยการสนับสนุนตู้พร้อมของใช้จำเป็น เช่น ข้าวสาร ไข่ บะหมี่สำเร็จรูป น้ำดื่มและอื่น ๆ จากคุณสารทูล นิรมัยถาวร ผู้จัดการร้านเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้ารับสิ่งของ ซึ่งได้เว้นระยะห่างในการเข้ารับสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ และพร้อมใจรับคนละ ๒ ชิ้น เพื่อปันสุขให้คนที่มีความเดือดร้อนที่รอรับเป็นจำนวนมาก
     

ทั้งนี้ นายธีระพงษ์ โสดาศรี นักประชาสัมพันธ์อาวุโส และนักจัดรายการชื่อดัง (อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) ร่วมสนับสนุนโครงการเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก ซึ่ง “ตู้ปันสุข” ดังกล่าวตั้งประจำอยู่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     

นายฤทธิ์ชัย ทองกิ่ง ประธานชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน กล่าวว่า การจัด “ตู้ปันสุข” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ขอขอบคุณ ท่าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมโครงการพร้อมเอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณ คุณสารทูล นิรมัยถาวร ผู้จัดการร้านเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนตู้พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัด “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น