• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น (อำเภอ...ยิ้ม) และการเปิดบริการห้างสรรพสินค้า ภายหลังการผ่อนปรนระยะที่ 2

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น (อำเภอ...ยิ้ม) และการเปิดบริการห้างสรรพสินค้า ภายหลังการผ่อนปรนระยะที่ 2


วันนี้ (18 พ.ค. 63) บริเวณชั้น 1 ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการเปิดจุดบริการประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น (อำเภอ...ยิ้ม)


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดจุดให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น หรือ อำเภอ...ยิ้ม เพื่อให้บริการประชาชนในการทำบัตรประจำตัวประชาชน และการติดต่อราชการกับอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดในการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น โดยมีประชาชนมารอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอำเภอเมืองขอนแก่น ได้กำหนดจำนวนผู้รับบริการต่อวันไว จำนวน 50 คน เพื่อความปลอดภัย ซึงพบว่าประชาชนที่มารับบริการได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด


จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา ขอนแก่น  ภายหลังได้รับการผ่อนปรนในนะยะที่ 2 ซึ่งมีประชาชน จำนวนมากมาใช้บริการที่ห้างฯ ซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าทุกจุด การกำหนดช่องทางเดินเข้า-ออกภายในห้าง การจัดระเบียบการยืน การเว้นระยะห่างทางสังคมประมาณ 1.5 เมตร และการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลสถานที่และเวลาเข้าใช้บริการภายในห้างฯ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด นอกจากนี้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการ ที่ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย


โดยขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมในการประเมินตนเองภายหลังจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยจะประเมินผลการดำเนินการในพื้นที่ อีกจำนวน 2 ครั้ง โดยมอบหมายหน่วยงานด้านวิชาการ มีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน ดำเนินการประเมินผลโดยตรง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประเมินตนเองมากขึ้น ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางในการประเมิน ถึงมาตรการต่างๆที่ภาครัฐ และประชาชนชาว จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง มาปรับปรุงตนเอง พร้อมนำเสนอให้กับส่วนกลางได้รับทราบต่อไป


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น