• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดถนนคนเดินเป็นวันแรกหลังปิดมานานกว่า 2 เดือน โดยใช้การสแกน QR Code เข้าถนนคนเดิน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดถนนคนเดินเป็นวันแรกหลังปิดมานานกว่า 2 เดือน โดยใช้การสแกน QR Code เข้าถนนคนเดิน


 
       วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ชาวขอนแก่นจำนวนมากต้องเข้าแถวยาว เพื่อที่จะผ่านการคัดกรอง ด้วยการสแกน QR Code พร้อมกับการวัดอุณภูมิก่อนที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดินขอนแก่น หลังจากที่เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดให้บริการเป็นวันแรก เนื่องจากต้องปิดถนนคนเดิน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19


นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้กำลังใจผู้ประกอบการ ตลอดจนพูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ถนนคนเดินขอนแก่น


นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการเปิดถนนคนเดินขอนแก่นในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563) เป็นเสาร์แรกหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 (จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ถนนคนเดินได้งดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา)  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามมาตรการควบคุม ทั้งมาตรการหลัก และ มาตรการเสริม  เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้

    1.การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการยืนยันความต้องการในการค้าขาย และมีการแจกเอกสาร ตลอดจนพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการที่จะต้องปฏิบัติ
    2.การจัดระเบียบล็อคจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่แยกถนนหลังเมือง ไปจนถึงแยกถนนเทพารักษ์ โดยมีการจัดวางล็อคให้มีระยะห่างกัน 1.5 – 2 เมตร  จำนวน 598 ล็อค (โซนอาหาร 180 ล็อค  ,โซนสินค้าแฮนด์เมด  151 ล็อค และสินค้าทั่วไป 267 ล็อค)
    3.การกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.30 น. โดยผู้ประกอบการสามารถตั้งวางสินค้าในเวลา 14.00 น.
    4.การกำหนดทางเข้า-ออก จำนวน 6 จุด คือ 1.จุดถนนหลังเมือง 1 ประตู 2.จุดถนนกลางเมือง 2 ประตู 3.จุดถนนหน้าเมือง 2 จุด 4.จุดถนนเทพารักษ์ 1 ประตู  โดยแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และการบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและความเรียบร้อย
    5.การกำหนดให้มีการสัญจรเป็นทางเดียว One-Way
    6.กองอำนวยการของถนนคนเดิน จะตั้งอยู่พื้นที่ด้านที่เชื่อมต่อระหว่างถนนคนเดินกับสวนรัชดานุสรณ์
    7. การนำ QR Code KhonKaen Trust City มาใช้ลงทะเบียนในถนนคนเดิน โดย QR Code KhonKaen Trust City นี้จะเป็นตัวแจ้งสถานะของผู้มาใช้บริการ ว่าได้เคยมาใช้บริการร้านค้าดังกล่าว หรือ ประชาชนท่านใดไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนในรูปแบบชองเอกสารได้


โดยในส่วนของการควบคุมผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือ ในการปรุงอาหาร , มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า , ทำฉากพลาสติกใสติดตั้งหน้าร้าน และมาตรการผู้มาใช้บริการ เช่น ผู้มาซื้อสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , ขอความร่วมมือผู้อายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ งดใช้บริการในถนนคนเดิน เป็นต้น


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น จะได้มีการประเมินผลการบริหารจัดการต่างๆภายในถนนคนเดินขอนแก่น ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนการประเมินผลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการ  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ถนนคนเดินขอนแก่น มีความปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวขอนแก่นในช่วงวิกฤตนี้ด้วย


Cr.กัมพล ดวงชิน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น