• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วัฒนธรรมขอนแก่น รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเครือข่ายวัฒนธรรมและผู้มีจิตศรัทธาใส่ตู้แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

วัฒนธรรมขอนแก่น รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเครือข่ายวัฒนธรรมและผู้มีจิตศรัทธาใส่ตู้แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


       วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ /กลุ่มยุทธศาสตร์ฯข้าราชการ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น จากเครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมวัดธาตุ จิตอาสาเครือข่ายวัฒนธรรม และหนังสือจากกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับเติม "ตู้แบ่งปัน" พื้นที่ปันน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถนำใช้ในการดำรงชีวิตได้ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่จัดระบบรักษามาตรการฯ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับสิ่งของ  ณ บริเวณชุมชนคุณธรรมวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (หน้าที่ทำการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๐ ขอนแก่น)


Cr. วัฒนธรรมขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น